Υπηρεσίες

Οι Υπηρεσίες μας


 • Έκδοση Κοινοχρήστων
 • Διαχείριση Κτιρίων
 • Απεντομώσεις / Μυοκτονίες
 • Ειδικές Εφαρμογές Απολύμανσης
 • Συντήρηση & Επισκευές Κεντρικής Θέρμανσης
 • Φυσικό Αέριο
 • Προμήθεια Πετρελαίου
 • Εγκατάσταση Μηχανημάτων Κεντρικής Θέρμανσης
 • Καθαρισμοί Κτιρίων
 • Πυροσβεστήρες / Πυρασφάλεια
 • Ασφαλιστική Κάλυψη
 • Υδραυλικές Εργασίες
 • Ηλεκτρολογικές Εργασίες
 • Συντήρηση / απόφραξη φρεατίων
 • Συντήρηση / Αναβάθμιση Ανελκυστήρων
 • Διαμόρφωση / Συντήρηση κήπων