Υγιεινή & Ασφάλεια

Απεντόμωση / Μυοκτονία / Ειδικές Εφαρμογές

Για την TRUST, η σημαντικότητα και η βαρύτητα των απεντομώσεων / μυοκτονιών διαφαίνεται σε κάθε στάδιο της διαδικασίας. Με την προμήθεια οικολογικών σκευασμάτων εγκεκριμένων από το Υπουργείο Γεωργίας, την εφαρμογή τους από εξειδικευμένο προσωπικό και την επιστασία από ειδικό επιστήμονα έχουμε στόχο τόσο την αποτελεσματικότητα της εφαρμογής όσο και την εξασφάλιση της προστασίας όσων κατοικούν στο χώρο, παράλληλα με την προστασία του οικοσυστήματος.

Με τις πιστοποιήσεις και την εμπειρία μας διενεργούμε απεντομώσεις/μυοκτονίες και σε Δημόσιους Οργσνισμούς, Κρατικά Κτίρια, Ιδρύματα, Νοσοκομεία και Χώρους Εστίασης.  

 

 

Καθαρισμοί Κτιρίων

Άρτια εξοπλισμένα συνεργεία με σύγχρονα μηχανήματα καθαρισμού αναλαμβάνουν την καθαριότητα κοινόχρηστων χώρων, διαμερισμάτων, γραφείων, υαλοπινάκων και φωταγωγών με οικολογικά και φιλικά προς το περιβάλλον υλικά. Διενεργείται προγραμματισμός εβδομαδιαίων επισκέψεων, ανάλογα με τις ανάγκες του χώρου, με συνοδεία επόπτη και καταγραφή παρατηρήσεων.

Πυροσβεστήρας / Πειρασφάλεια

Προστατεύστε την περιουσία σας εξοπλίζοντας τους χώρους με πυροσβεστήρες ή ό,τι άλλο πυροσβεστικό υλικό απαιτεί η περίπτωση, σε συνεργασία με την TRUST. Αναλαμβάνουμε την προμήθεια και εγκατάσταση πυροσβεστήρων, τον προγραμματισμό για την αναγόμωσή τους, καθώς και τη μελέτη συστημάτων πυρασφάλειας & πυρανίχνευσης, εκδίδοντας αντίστοιχα πιστοποιητικά όπως προβλέπει τα ΦΕΚ 315/4-77 και ΦΕΚ 32/88

Ασφαλιστική Κάλυψη

Ο διαχειριστής εκ του νόμου αναλαμβάνει ευθύνες και για να προστατευθείτε από οικονομικές και ποινικές υποχρεώσεις, η TRUST σας προσφέρει αντίστοιχα ασφαλιστήριο πυρκαγιάς και ασφαλιστήριο που καλύπτει την αστική ευθύνη του διαχειριστή και των υπολοίπων συνιδιοκτητών έναντι τρίτων, για οποιαδήποτε υλική ζημιά ή ατύχημα σε κοινόχρηστο χώρο του κτιρίου.