Αξιοπιστία

ΑξιοπιστίαΟι προδιαγραφές λειτουργίας και οι υπηρεσίες που παρέχει η TRUST βασίζονται στην υπάρχουσα νομοθεσία και στα διεθνή standards, επιτυγχάνοντας με αυτόν τον τρόπο την καλύτερη εξυπηρέτηση των πελατών. Υπηρεσίες, όπως η συντήρηση των μηχανημάτων κεντρικής θέρμανσης, παρέχονται αυστηρά στα πλαίσια που ορίζει η νομοθεσία σε συνδυασμό με την πολυετή εμπειρία των τεχνικών μας. Οι μετρήσεις εκπομπών αερίων ελέγχονται σχολαστικά, ώστε να μην υπερβαίνουν σε καμία περίπτωση τα όρια που καθορίζει το κράτος.

Τα φάρμακα που χρησιμοποιούνται για τις απεντομώσεις και μυοκτονίες αποτελούν προϊόντα υψηλής τεχνολογίας και είναι εγκεκριμένα από το Υπουργείο Γεωργίας, ενώ οι διαδικασίες εφαρμογών όπως το σύστημα HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Point) το οποίο είναι υποχρεωτικό για τον κλάδο τροφίμων, είναι εναρμονισμένες με τις συνθήκες υγιεινής στις διατάξεις της οδηγίας 93/43 της Ε.Ε. Η εταιρία μας επίσης έχει αναπτύξει ιδιαίτερη εξειδίκευση σε συστήματα HHCAP ξενοδοχειακών μονάδων.

Οι εκδόσεις κοινοχρήστων γίνονται με πρωτοποριακά προγράμματα και με τη μέθοδο SDEA (Special Design of Expenses Allocation) η οποία επιμερίζει με ακρίβεια 100% ακόμη και τις πιο δύσκολες περιπτώσεις, όπως αυτονομίες με boilers.

Οι πυροσβεστήρες ελέγχονται με αυτοψία των συνεργείων μας στα κτίρια, αλλά και με τη διατήρηση μητρώων που παρακολουθούνται ηλεκτρονικά. Ο πελάτης ενημερώνεται για την ημερομηνία λήξης των πυροσβεστήρων και καθορίζεται ραντεβού για να γίνει η αναγόμωση.